باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

امیر خوشخبر مدیر تیم والیبال شهداب یزد در فصل آینده…

با اعلام مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد و با تصمیم اعضای هیئت مدیره در جهت حضور تیم های والیبال باشگاه شهداب یزد در مسابقات بین المللی و اهداف این باشگاه در جهت برقراری ارتباطات بین المللی و بحث مدیریت تیم بزرگسالان؛ جناب آقای امیرخوشخبر سرپرست و مدیر با سابقه سالیان متمادی تیم ملی والیبال ایران به عنوان مدیر تیم والیبال بزرگسالان شهداب یزد انتخاب و به مجموعه شهداب اضافه شدند.

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۵ اسفند ۱۴۰۱