پیروزی شیرین برای جوانان یزدی والیبال ساحلی شهداب در آخرین دیدار از هفته دوم

شهداب یزد ۲➖۰ رازین پلیمر
◽️ ۲۱-۱۴ | ۲۱-۱۵ ◽️
رازین پلیمر ۰➖۲ شهداب یزد
◾️ ۶-۲۱ | ۱۴-۲۱◾️

شهداب یزد:
مهدی محفوظی، طاها مهری، محمدرضا هادیان

رازین پلیمر:
فرزاد پیری، امیرحسام یوزباشی

امید سنگ آهن بافق ۲➖۰ اداره بنادر و دریانوردی انزلی
امید سنگ آهن بافق ۲➖۰ اداره بنادر و دریانوردی انزلی

موج‌سواران ساحل نوشهر ۰➖۲فولاد هرمزگان
موج‌سواران ساحل نوشهر۰➖۲ فولاد هرمزگان

سنگ آهن بافق ۲➖۱ پیکان بندر دیر
سنگ آهن بافق ۲➖۰ پیکان بندر دیر

شهداب، گوهر جهان شهر یزد