باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

نتایج پایان یافته روز سوم از هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی ۰۱-۰۲

جمعه ۱۹ اسفند ماه

شهداب یزد۲➖۱ موج سواران ساحل نوشهر
۲۱-۱۸ | ۱۷-۲۱ | ۱۵-۱۱
موج سواران ساحل نوشهر۰➖۲ شهداب یزد
۲۱-۱۳ | ۲۱-۱۶

فولاد هرمزگان۲➖۰ شهید ادریس آزادیان
فولاد هرمزگان ۰➖۲ شهید ادریس آزادیان
فولاد هرمزگان۱➖۰ شهید ادریس آزادیان

ساوانا ۲➖۰ پیکان بندر دیر
ساوانا ۲➖۱ پیکان بندر دیر

امید سنگ آهن بافق ۲➖۱ سنگ آهن بافق
امید سنگ آهن بافق ۰➖۲ سنگ آهن بافق
امید سنگ آهن بافق ۰➖۱ سنگ آهن بافق

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۱ اسفند ۱۴۰۱