باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

برنامه روز دوم از هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال ساحلی باشگاه های کشور به میزبانی شاهرود

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت / روز دوم

بازی اول ساعت ۹:۰۰
شهداب یزد ‌ 🆚 پیکان بندر دیر
بازی دوم ساعت ۱۲:۰۰

بازی اول ساعت ۱۰:۰۰
رعد پدافند تهران 🆚 رازین پلیمر
بازی دوم ساعت ۱۳:۰۰

بازی اول ساعت ۱۱:۰۰
پارس جنوبی 🆚 اداره بنادر و دریانوردی انزلی
بازی دوم ساعت ۱۴:۰۰

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲