باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

نتایج پایان یافته روز دوم از هفته دهم لیگ برتر والیبال ساحلی ۰۱-۰۲

پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

شهداب یزد ۰➖۲ پیکان بندر دیر
۱۵-۲۱ | ۱۵-۲۱
شهداب یزد ۱➖۲ پیکان بندر دیر
۱۱-۲۱ | ۲۱-۱۸ | ۶-۱۵

رعد پدافند تهران۱➖۲ رازین پلیمر
رعد پدافند تهران ۲➖۱ رازین پلیمر
رعد پدافند تهران ۱➖۰ رازین پلیمر

پارس جنوبی ۲➖۰ اداره بنادر و دریانوردی انزلی
پارس جنوبی ۲➖۰ اداره بنادر و دریانوردی انزلی
(عدم حضور تیم اداره بنادر و دریانوردی انزلی)

حلی

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲