باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

مراسم اختتامیه لیگ برتر والیبال فصل ۰۳-۱۴۰۲

نایب قهرمانی تیم والیبال شهداب یزد در لیگ برتر والیبال فصل ۰۳-۱۴۰۲ مبارک مردم شریف استان یزد و تمامى شهدابیها

عکاس: سپیده عبدالحی

-شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۰ فروردین ۱۴۰۳