باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

تاریخ سازی گوهر تابناک استان یزد؛ شهداب بار دیگر بر بام والیبال ایران ایستاد…

شهداب یزد 🆚 لبنیات هراز آمل

عکاس: علیرضا شریفی

گالری ششم

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۱۷ اسفند ۱۴۰۱