مرحله نهایی لیگ برتر والیبال

پرقدرت و کم نظیر شهداب همه حریفان را از پیش رو برداشت…

اقایى والیبال ایران مبارک تمامى شهدابى ها ایران…

سه شنبه ۱۶ اسفند ماه | ۱۸:۰۰
سالن فدراسیون والیبال،تهران

شهداب یزد ۳➖۰ هراز آمل
۲۵ | ۲۵ | ۲۵
۲۳ | ۲۰ | ۱۸

شهداب، گوهر جهان شهر یزد