باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

بازی سوم مرحله نیمه نهایی / ساعت ۱۹:۰۰

شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۱۱

شهداب یزد 🆚 شهرداری ارومیه
سالن فدراسیون والیبال، تهران

عکاس: سارا سعادت

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۱۲ فروردین ۱۴۰۳