باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

هفته بیست و یکم

ساعت ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
شهداب یزد 🆚 گیتی پسند اصفهان
سالن اختصاصی شهداب، یزد

عکاس: مهدی سید رضایی

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۶ بهمن ۱۴۰۲