مرحله نهایى (فینال) لیگ برتر والیبال ایران


نمایش آخر برای تحقق رویایی دیگر…

سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۰۱
شهداب یزد 🆚 لبنیات هراز آمل
ساعت “۱۸:۰۰”
سالن فدراسیون والیبال، تهران
پخش زنده از شبکه سراسری ورزش
پخش زنده از شبکه استانی یزد
پخش زنده از شبکه رادیویی ورزش

شهداب، گوهر جهان شهر یزد