باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

هفته بیستم / ساعت ۱۵:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
پیکان تهران 🆚 شهداب یزد
سالن فدراسیون والیبال، تهران

عکاس: سپیده عبدالحی

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۱۹ بهمن ۱۴۰۲