باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

هفته شانزدهم / ساعت ۱۶:۰۰

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
شهداب یزد 🆚 مس رفسنجان
ورزشگاه اختصاصی شهداب یزد

عکاس: مجید دهقانی زاده

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۹ دی ۱۴۰۲