باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

هفته نوزدهم لیگ برتر ۱۴۰۲

ساعت ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
ایفاسرام اردکان 🆚شهداب یزد
سالن آیت الله خاتمی اردکان، یزد

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۱۳ بهمن ۱۴۰۲