لیگ برتر 1402

۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰

نیان الکترونیک خراسان نیان الکترونیک خراسان 2:3 باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد شهداب یزد

نیان الکترونیک مشهد – شهداب یزد