باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

امیرحسین صداقت

امیرحسین صداقت

امیرحسین صداقت

قطر پاسور

قد

200Cm

وزن

82Kg
امیرحسین صداقت

بررسی اجمالی

امیرحسین صداقت