باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

میثم صالحی

میثم صالحی

میثم صالحی

دریافت قدرتی

قد

200Cm

سن

24 سال

بررسی اجمالی

میثم صالحی