باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

ابوالقاسم میرزایی برای هفتمین سال پیاپی سرپرست تیم والیبال شهداب یزد/ نعمت پور مربی بدنساز جدید بلندقامتان شهدابی…

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد و با تایید و مذاکرات انجام شده از سوی مدیریت باشگاه، قرارداد ابوالقاسم میرزایی سرپرست اخلاق مدار و با درایت تیم والیبال شهداب یزد برای هفتمین سال پیاپی تمدید شد تا آقای میرزایی همانند سال های گذشته به عنوان سرپرست تیم والیبال شهداب یزد فعالیت نماید.

همچنین پیمان نعمت پور بدنساز اوروموی والیبال کشورمان که دارای مدارک بین المللی از کشور ترکیه می باشد نیز به عنوان بدنساز تیم والیبال شهداب یزد درفصل ۰۴-۱۴۰۳ معرفی شد.

گوشه ای از مدارک و سوابق پیمان نعمت پور بدنساز جدید تیم والیبال شهداب یزد:

🎖فوق لیسانس فیزیولوژی و فعالیت ورزشی محض
🎖دانشجوی دکتری علم تمرین و حرکت(دانشگاه قاضی آنکارا – ترکیه)
🎖دارای مدرک مربیگری از آکادمی فیتنس اروپا
🎖سابقه ١۴ سال فعالیت در لیگ ھای معتبر والیبال
🎖سال ١٣٩١ شھرداری ارومیه – مقام پنجم لیگ برتر
🎖سال ١٣٩٢ متین ورامین – مقام قھرمانی لیگ برتر و جام با شگاه های اسیا و پنجم جام باشگاه های جھان
🎖سال ١٣٩٣ شھرداری ارومیه مقام نایب قھرمانی لیگ برتر
🎖سال ١٣٩۴ شھرداری ارومیه – مقام سوم لیگ برتر
🎖سال ١٣٩۵ شھرداری ارومیه – مقام سوم لیگ برتر
🎖سال ١٣٩٧ تیم ملی ب والیبال ایران
🎖سال ١٣٩٨ سایپا تھران – مقام نایب قھرمانی لیگ برتر
🎖سال ١٣٩٩ تیم ملی زیر ٢٣ عراق – انتخابی غرب آسیا
🎖سال ١٣٩٩ تیم گاز جنوب عراق – مقام نایب قھرمانی لیگ برتر
🎖سال ١۴٠١ تیم والیبال بانوان
(ادام ترکیه)- مقام سوم لیگ دسته یک ترکیه

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۴ تیر ۱۴۰۳