روز پایانییکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای جایگاه پانزدهمخایپیل یمن ۳➖۲ آسپرینگ هنگ کنگ🇾🇪 ۲۵ | ۱۶ | ۲۲ | ۲۵ | ۱۲🇭🇰 ۱۷ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵ برای جایگاه سیزدهمکام ایر افغانستان ۰➖۳ دیاموندفود تایلند🇦🇫 ۲۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵🇹🇭 ۲۵ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۸ برای جایگاه 

ادامه خواندن

مرحله پلی آف (نیمه نهایی)🏷‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲🏟سالن فدراسیون والیبال بحرین🏟سالن عیسی بن راشد، بحرین مرحله پلی آف اول تا چهارم شهداب ایران ۱-۳ سانتوری سانبردز ژاپن🇮🇷 ۲۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۷🇯🇵 ۲۵ | ۲۳ | ۳۴ | ۲۵ جاکارتا اندونزی ۳ – ۱ پلیس قطر🇮🇩 ۱۱ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۵🇶🇦 

ادامه خواندن

🏷شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲سالن فدراسیون والیبال بحرین ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت ایران)شهداب ایران 🆚 سانتوری سانبردز ژاپنساعت ۱۶:۳۰(به وقت بحرین) ساعت ۱۹:۳۰ (به وقت ایران)جاکارتا اندونزی 🆚 پلیس قطرساعت ۱۹:۰۰(به وقت بحرین) شهداب، گوهر جهان شهر یزد

روز دوم – مرحله دوم جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲سالن فدراسیون والیبال بحرینسالن عیسی بن راشد، بحرین ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت بحرین)کورین کره جنوبی 🆚 بایانگخور مغلستانکانبرا استرالیا 🆚 خایپیل یمن ساعت ۱۴:۳۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۴:۰۰(به وقت بحرین)سانتوری ژاپن 🆚 جاکارتا اندونزیکام ایر افغانستان 🆚 آسپرینگ هنگ کنگ ساعت ۱۷:۰۰ (به 

ادامه خواندن

روز اول – مرحله دومپنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲سالن عیسی بن راشد، بحرینسالن فدراسیون والیبال بحرین برای رتبه های اول تا هشتم: شهداب ایران ۳➖۰ اسپورتینگ کویت🇮🇷 ۲۵ | ۲۵ | ۲۵🇰🇼 ۱۶ | ۲۰ | ۲۳ بایانگخور مغلستان ۰➖۳ جاکارتا اندونزی🇲🇳 ۱۹ | ۱۵ | ۱۴🇮🇩 ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ کورین کره جنوبی ۰➖۳ 

ادامه خواندن

روز اول – مرحله دوم پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت بحرین) بایانخونگور مغلستان۰➖۳ جاکارتا اندونزی ۱۹ | ۱۵ | ۱۴ ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ کورین کره جنوبی۰➖۳ سانتوری ژاپن۲۱ | ۱۹ | ۱۹۲۵ | ۲۵ | ۲۵ شهداب، گوهر جهان شهر یزد

روز اول – مرحله دوم پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲سالن فدراسیون والیبال بحرینسالن عیسی بن راشد، بحرین ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت بحرین)جاکارتا اندونزی 🆚 بایانگخور مغلستانکورین کره جنوبی 🆚 سانتوری ژاپن ساعت ۱۴:۳۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۴:۰۰(به وقت بحرین)کانبرا استرالیا 🆚 دیاموندفود تایلندتایچونگ چین تایپه 🆚 آسپرینگ هنگ کنگ ساعت ۱۷:۰۰ (به 

ادامه خواندن

دیدار با مسئولان AVC و روسای فدراسیون ملی در برنامه کاری سفر سه روزه رئیس رئیس فدراسیون والیبال ایران به دعوت همتای بحرینی خود روز جمعه ۲۹ اردیبهشت راهی منامنه می‌شود و دیدار با مسئولان کنفدراسیون والیبال آسیا، روسای فدراسیون‌های ملی حاضر در منامه و تماشای دیدارهای مرحله نهایی باشگاه‌های مردان آسیا در برنامه سفر 

ادامه خواندن

تیم والیبال شهداب یزد در دور دوم جام باشگاه‌های آسیا به مصاف تیم‌هایی از قطر و کویت می‌رود. به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، با پایان دور مقدماتی رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا، گروه‌بندی مرحله دوم این رقابت ها مشخص شد و شهداب نماینده کشورمان رقبای خود را شناخت. شهداب ایران که 

ادامه خواندن

گروه E گروه F:(برای رتبه های اول تا هشتم) گروه G گروه H:(برای رتبه های نهم تا شانزدهم) سالن فدراسیون والیبال بحرینسالن عیسی بن راشد، بحرین روز اول – مرحله دوم🏷‌پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۰ (به وقت ایران)ساعت ۱۱:۳۰ (به وقت بحرین)جاکارتا اندونزی 🆚 بایانگخور مغلستانکورین کره جنوبی 🆚 سانتوری ژاپن ساعت ۱۴:۳۰ (به 

ادامه خواندن