باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

علی اصغرمیرحسینی لیبروی بومی و با تجربه شهداب قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد و با تایید کادرفنی؛ قرارداد علی اصغر میرحسینی لیبروی بومی، با تعصب و با غیرت تیم والیبال شهداب یزد به مدت یک فصل دیگر تمدید شد تا شماره ۸ شهداب به عنوان با سابقه ترین و با تجربه ترین بازیکن تیم، ششمین سال حضور خود را در باشگاه تجربه کند.

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲۹ خرداد ۱۴۰۲