باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

🏷شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
سالن فدراسیون والیبال بحرین

ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت ایران)
شهداب ایران 🆚 سانتوری سانبردز ژاپن
ساعت ۱۶:۳۰(به وقت بحرین)

ساعت ۱۹:۳۰ (به وقت ایران)
جاکارتا اندونزی 🆚 پلیس قطر
ساعت ۱۹:۰۰(به وقت بحرین)

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲