باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

مرحله پلی آف (نیمه نهایی)
🏷‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
🏟سالن فدراسیون والیبال بحرین
🏟سالن عیسی بن راشد، بحرین

مرحله پلی آف اول تا چهارم

شهداب ایران ۱-۳ سانتوری سانبردز ژاپن
🇮🇷 ۲۲ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۷
🇯🇵 ۲۵ | ۲۳ | ۳۴ | ۲۵

جاکارتا اندونزی ۳ – ۱ پلیس قطر
🇮🇩 ۱۱ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۵
🇶🇦 ۲۵ | ۲۷ | ۲۳ | ۲۳

مرحله پلی آف پنجم تا هشتم

کورین کره جنوبی ۱ – ۳ اسپورتینگ کویت
🇰🇷 ۲۶ | ۲۵ | ۳۲ | ۲۳
🇰🇼 ۲۸ | ۲۱ | ۳۴ | ۲۵

گاز جنوب عراق ۳ – ۰ بایانگخور مغلستان
🇮🇶 ۲۵ | ۲۵ | ۲۵
🇲🇳 ۲۱ | ۱۷ | ۱۶

مرحله پلی آف نهم تا دوازدهم

الاهلی بحرین۳➖۰ تایچونگ چین تایپه
🇧🇭 ۲۵ | ۲۶ | ۲۵
🇹🇼 ۲۱ | ۲۴ | ۲۱

کانبرا استرالیا ۰➖۳ آتیرائو قزاقستان
🇦🇺 ۲۰ | ۱۴ | ۱۷
🇰🇿 ۲۵ | ۲۵ | ۲۵

مرحله پلی آف سیزدهم تا شانزدهم

کام ایر افغانستان ۳➖۰ خایپیل یمن
🇦🇫۲۵ | ۲۵ | ۲۵
🇾🇪 ۱۷ | ۲۱ | ۲۲

آسپرینگ هنگ کنگ ۰➖۳ دیاموندفود تایلند
🇭🇰۱۰ | ۲۵ | ۱۸
🇹🇭 ۲۵ | ۲۷ | ۲۵

‍شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲ خرداد ۱۴۰۲