باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

 آغاز استعدادیابی بزرگ باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد در سه استان والیبال خیز کشور…

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد‌ و با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مدیریت باشگاه، برنامه استعدادیابی و بازیکن پروری باشگاه شهداب یزد جهت تیم های نوجوانان و جوانان سال های آینده خود، با تاسیس پایگاه و مدارس والیبال در سه استان گلستان، مازندران و فارس با نام های شهداب گلستان، شهداب مازندران و شهداب جنوب (به محوریت شهر شیراز و استان فارس) از اول تیرماه سال جاری به طوررسمی آغاز به فعالیت خواهد کرد تا استعدادهای با پتانسیل و توانای کلیه مناطق کشور زیرنظر مربیان مدرس باشگاه شهداب کشف شوند و باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب بتواند همانند سال های گذشته بازیکنان پرشمار مستعدی را تحویل تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان این مرز و بوم دهد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر جهت حضور در تست هرکدام از این مناطق به پایگاه اطلاع رسانی هیئت والیبال استان های گلستان، مازندران و فارس مراجعه کنند.

جهت ارتباط با پایگاه استان مازندران:
۰۹۱۲۴۸۸۱۵۲۵

جهت ارتباط با پایگاه استان گلستان:
۰۹۱۱۲۷۹۹۹۷۵

جهت ارتباط با پایگاه استان فارس:
۰۹۱۷۷۳۷۱۷۸۸

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۳ تیر ۱۴۰۳