جوانان پر انگیزه یزدی، یک گام تا زمین گیر کردن ملی پوشان با نام و نشان دیر کم آوردند…

شهداب یزد ۲➖۱ پیکان بندر دیر
۲۱-۱۳ | ۱۴-۲۱ | ۱۶-۱۴
پیکان بندر دیر ۲➖۰ شهداب یزد
۲۱-۱۶ | ۲۱-۱۴
شهداب یزد ۰➖۱ پیکان بندر دیر
۱۲-۱۵

شهداب یزد:
مهدی محفوظی، طاها مهری، محمدرضا هادیان

پیکان بندر دیر:
عبدالحامد میرزاعلی، آرش وکیلی

لیگ برتر والیبال ساحلی ۰۱ -تهران

نتایج پایان یافته روز دوم از هفته سوم لیگ برتر والیبال ساحلی ۰۱-۰۲

پنجشنبه ۱۸ اسفند

شهداب یزد ۲➖۱ پیکان بندر دیر
۲۱-۱۳ | ۱۴-۲۱ | ۱۶-۱۴
پیکان بندر دیر ۲➖۰ شهداب یزد
۲۱-۱۶ | ۲۱-۱۴
شهداب یزد ۰➖۱ پیکان بندر دیر
۱۲-۱۵

موج سواران ساحل نوشهر ۰➖۲ سنگ آهن بافق
موج سواران ساحل نوشهر ۰➖۲ سنگ آهن بافق

اداره بنادر و دریانوردی انزلی ۰➖۲پارس جنوبی
اداره بنادر و دریانوردی انزلی۰➖۲ پارس جنوبی

رعد پدافند تهران ۲➖۰ رازین پلیمر
رعد پدافند تهران ۲➖۰ رازین پلیمر

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

دیدگاهتان را بنویسید