باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

روز پایانی
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

برای جایگاه پانزدهم
خایپیل یمن ۳➖۲ آسپرینگ هنگ کنگ
🇾🇪 ۲۵ | ۱۶ | ۲۲ | ۲۵ | ۱۲
🇭🇰 ۱۷ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۰ | ۱۵

برای جایگاه سیزدهم
کام ایر افغانستان ۰➖۳ دیاموندفود تایلند
🇦🇫 ۲۳ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵
🇹🇭 ۲۵ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۸

برای جایگاه یازدهم
تایچونگ چین تایپه ۳➖۰ کانبرا استرالیا
🇹🇼 ۲۵ | ۲۵ | ۲۸
🇦🇺 ۲۲ | ۲۰ | ۲۶

برای جایگاه نهم
الاهلی بحرین ۳➖۲ آتیرائو قزاقستان
🇧🇭 ۲۵ | ۲۱ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۵
🇰🇿 ۱۷ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۱

برای جایگاه هفتم
بایانخونگور مغلستان ۰➖۳ کورین کره جنوبی
🇲🇳 ۲۱ | ۲۳ | ۱۸
🇰🇷 ۲۵ | ۲۵ | ۲۵

برای جایگاه پنجم
گاز عراق ۲➖۳ اسپورتینگ کویت
🇮🇶 ۲۵ | ۲۷ | ۲۵ | ۱۸ | ۱۱
🇰🇼 ۲۳ | ۲۹ | ۱۵ | ۲۵ | ۱۵

برای جایگاه سوم
شهداب ایران ۱➖۳ پلیس قطر
🇮🇷 ۲۶ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۹
🇶🇦 ۲۴ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵

برای جایگاه اول
سانتوری ژاپن ۳ – ۱ جاکارتا اندونزی
🇯🇵 ۲۸ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۵
🇮🇩 ۲۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۱۷

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۲ خرداد ۱۴۰۲