باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

هفته ۲۲ لیگ برتر والیبال

چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۰۲ | ۱۶:۰۰
سالن گهرروش، سیرجان

فولاد سیرجان ۳ – ۱ شهداب یزد
۲۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۵
۱۹ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۱

نتایج پایان یافته هفته بیست و دوم لیگ برتر والیبال ایران ۱۴۰۳_۱۴۰۲

فولاد سیرجان ۳➖۱ شهداب یزد
🔸۲۵ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۵
🔹۱۹ | ۲۰ | ۲۵ | ۲۱

چادرملو اردکان ۳➖۲ پاس گرگان
🔸۳۲ | ۱۹ | ۲۵ | ۲۳ | ۱۵
🔹۳۰ | ۲۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۱۳

گیتی پسند ۱➖۳ پیکان تهران
🔸۱۸ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۴
🔹۲۵ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۵

شهرداری گنبد۲➖۳ نیان خراسان
🔸۲۷ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۱ | ۱۴
🔹۲۵ | ۲۵ | ۱۷ | ۲۵ | ۱۶

مس رفسنجان ۰➖۳ شهرداری ارومیه
🔸۲۵ | ۲۵ | ۲۵
🔹۱۹ | ۱۷ | ۱۹

طبیعت ۳➖۰ هورسان رامسر
🔸۲۵ | ۲۵ | ۲۵
🔹۲۳ | ۲۳ | ۲۰

سایپا تهران ۱➖۳ ایفاسرام اردکان
🔸۲۳ | ۲۵ | ۱۳ | ۱۵
🔹۲۵ | ۱۹ | ۲۵ | ۲۵

 

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۳ اسفند ۱۴۰۲