باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

دور برگشت مرحله نیمه نهایی / ساعت ۱۹:۰۰

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
شهرداری ارومیه 🆚 شهداب یزد
سالن فدراسیون والیبال، تهران

عکاس: سارا سعادت

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۹ فروردین ۱۴۰۳