باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد

دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال ایران

چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۰۳ | ۱۹:۰۰
سالن فدراسیون والیبال، تهران

شهرداری ارومیه۳ – ۲  شهداب یزد
۲۲ | ۲۵ | ۲۶ | ۱۹ | ۱۵
۲۵ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۱۲

امتیاز آورترین بازیکن دیدار:

شهرداری ارومیه – شهداب یزد

امتیازآورترین بازیکن:
میثم صالحی: ۳۵ امتیاز

شهداب، گوهر جهان شهر یزد

۹ فروردین ۱۴۰۳