باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد
آلکنو
۰۶ آبان

پس از چندین ماه که جلسات مختلف هیات مدیره و کمیته فنی فدراسیون والیبال در راستای انتخاب سرمربی تیم ملی برگزار شد، اکنون به نظر می‌رسد که فدراسیون والیبال با دو گزینه خصوصا آلِکنو گزینه روسی و یک‌گزینه آرژانتینی‌ به توافق رسیده است که به احتمال زیاد یکی از این دو نفر به عنوان سرمربی سروقامتان معرفی شوند.