باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد
شهداب یزد
۲۹ شهریور

هفته گذشته جلسه ای در محل دفتر باشگاه شهدابیزد با حضور جناب آقای مهندس جدیدی مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی خاتم اردکان و جناب آقای محمدسالک مربی این تیم و همچنین مدیران باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد برگزار گردید؛ که ماحصل آن توافق بین دو باشگاه برای پخش مستقیم بازی های همزمان خانگی باقی مانده…