صحبت های محمد عمده‌ غیاثی سرمربی و ناصر رحیمی پناه لیبرو تیم والیبال شهداب یزد پس از برتری قاطعانه مقابل هورسان رامسر

برای مشاهده این مصاحبه با کیفیت بالاتر، می توانید به کانال رسمی YouTube باشگاه فرهنگی-ورزشی شهداب یزد (https://youtu.be/UPzPYzzcFkA) مراجعه و Subscribe نمایید.